AiCare.nl © 2019                    

AiCare Thuiszorg

 

 

 

Zorgfinanciering assistentie...

...uw zorg is onze zorg

 


Indien u privé de kosten voor de zorg betaald, zijn deze aftrekbaar bij de inkomstenbelastingen (onder bijzondere ziektekosten).


Daarnaast heeft iedere Nederlander recht op vergoeding van de zorgverlening. Dit is geregeld in de Wet ZVW, WLZ en WMO.
Dit kan in de vorm van een Persoon Gebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).


In een gesprek met u willen wij graag kijken naar uw situatie en zullen uw adviseren omtrent de kosten en eventuele belasting teruggave.


Wat zijn de verschillen ?Zorg in natura

Hebt u zorg in natura, dan is het onderstaande op u van toepassing.

  • Niet nodig om zelf een administratie op na te houden
  • Een grotere kans op verschillende zorgverleners
  • De zorgverlening wordt dan ook op wisselende tijdstippen gegeven


Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is de instantie die beoordeeld of u in aanmerking komt voor de Wet Langdurige Zorg. Uw gezondheid en uw woon- en leefsituatie worden onder de loep genomen. Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) is verantwoordelijk voor de ambulante begeleiding, huishoudelijke hulp en eventuele aanpassingen/hulpmiddelen in uw woning.


Persoonsgebonden budget

Krijgt u een persoonsgebonden budget voor de persoonlijke verzorging of heeft u een indicatie van het WMO dan geldt het onderstaande voor u.

  • Er wordt zelf bepaald door wie, wanneer, waar en hoe de benodigde zorg wordt verleend
  • Er wordt zelf aan werving gedaan
  • Afspraken worden zelf gemaakt
  • De administratie wordt zelf bijhouden
  • Verantwoording afleggen over het te besteden budget
  • De zorgverlener uitbetalen wordt gedaan door het SVB(Sociale Verzekering Bank)
  • Voor vragen over het PGB kunt u bij Ai Care terecht


 

 

 

 

Kwaliteit en continuiteit staan bij Ai Care hoog in
het vaandel; daarom...

 

 

- Garanderen wij continuďteit van zowel, de zorgverlening als van zorgverlener(s)


- Stemmen wij met de thuisverpleging, begeleiding en verzorging af op uw persoonlijke wensen en/of omstandigheden


- Zijn wij 24-uur per dag en
7 dagen per week bereikbaar

per telefoon:

020 – 631 53 77

06 –24 69 65 98

of per email:

info@aicare.nlVan AiCare zorgverleners waarmee wij werken mag u verwachten dat zij:- Werken vanuit een respectvolle en zorgvuldige houding.


- Voldoende ervaring en deskundigheid hebben.


- U het gevoel van veiligheid bieden.

Webdesign: MB WEB-development